Červenec 2009

Ze zoo Prahy

31. července 2009 v 16:38 | TeZerka
V pondělí zdarma do zoo - v červenci studenti vysokých škol
Na Velikonoční pondělí jsme připravili odstartování tohoto vstřícného marketingového projektu s cílem:

a) motivovat a usnadnit vybraným skupinám návštěvníků vstup do pražské zoo zdarma; každý měsíc jiná skupina
b) posílit návštěvnost v nejméně navštěvovaném dni v týdnu
Začali jsme v dubnu handicapovanými, v květnu jsme pokračovali seniory nad 60 let, v červnu sponzory a adoptivními rodiči a v červenci jsou pondělky zdarma určeny studentům vysokých škol - po předložení indexu.
O vstupenky zdarma v rámci této akce žádejte na pokladně.
Následující měsíce vás čeká:
srpen - volný vstup v pondělí pro děti z dětských domovů
září - volný vstup v pondělí pro fotografy (účastníky fotosoutěže v zoo)


Další:

Řeč vlků

V červenci s námi můžete ještě více nahlédnout do soukromí vlků v Zoo Praha. Zájemci budou mít možnost zjistit, co dělají vlci v zoo po zavírací době. Termín večerních procházek za vlky jsme nevybrali náhodou, ale v době úplňku, kdy máme největší šanci slyšet naše vlky výt.
Pro všechny ostatní, kdo této příležitosti nevyužijí, se zde v průběhu měsíce seznámíme nejen s vlčím vytím, ale i dalšími způsoby, jimiž tato zvířata komunikují.


6. 7.

Kolem úplňku 5. - 7. července se můžete za našimi vlky vypravit na procházku setmělou zoo. Pokud budete mít štěstí, uslyšíte na vlastní uši vytí naší vlčí smečky!
S průvodcem projdete horní částí zoologické zahrady až k výběhu vlků euroasijských. Dozvíte se mnoho informací nejen o vlcích, ale i dalších evropských šelmách, kterých se týká letošní kampaň EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) "Nechme šelmy žít". Bližší informace k procházkám naleznete zde.

13. 7.

Reportáž z večerních procházek najdete zde.

20. 7.

Vytí je bezesporu nejznámějším způsobem komunikace, který si s vlky spojujeme. Také pro vlky má ze všech hlasových prostředků největší význam. Vlkům slouží především k udržení kontaktu mezi členy smečky i v nepřehledném zarostlém terénu. Některé populace z otevřených, např. polopouštních oblastí, jako Arábie nebo Írán, vůbec nevyjí.
Smečka se pomocí vytí svolává na konkrétní místo a označuje si jím svoje teritorium nebo jeho část (např. čerstvě zabitou kořist). Čím větší smečka je, tím více dává svoji nadvládu najevo sborovým vytím. Takovéto společné chování má posilovat pocit příslušnosti ke smečce a upevňovat vztahy v ní. Při sborovém vytí však vlci nevyjí stejně, ale jednotlivci se liší svými "hlasy" i způsobem volání (délka nebo výška tónu). Pro člověka, ale i vlky samotné, je vytí často nepřehledné a lze jen těžko odhadnout počet vyjících vlků. Především malé smečky vyjí záměrně tak, že se počet jejích členů zdá být mnohonásobně vyšší.
Vlci nejčastěji vyjí brzy po západu slunce před odchodem na lov a pak později v noci při návratu z lovu. Častěji se vlci ozývají před obdobím rozmnožování. I když se traduje, že vlci vyjí na měsíc, vědecky nebyla nikdy dokázána souvislost mezi intenzitou vytí a fázemi měsíce. V závislosti na počasí se volání vlků může nést až na 16 km daleko!
Jinak jsou vlci, na rozdíl např. od "upovídaných" šakalů, poměrně tichá zvířata. Při hrozbě s odhalenými zuby vrčí a chroptí.
Vlci také štěkají, ale jen zřídka a nikdy opakovaně jako psi. Vyštěknutí slouží k upoutání pozornosti ostatních vlků a varování před nebezpečím a vůbec ve chvílích nervozity.
Kňučení používají ve stejných situacích jako domácí psi - tedy jako signál bolesti, při vyjadřování podřízenosti a především je to hlas vlčích štěňat.

27. 5.

Přestože je vytí tak známé, není to nejdůležitější způsob komunikace mezi vlky. Mnohem důležitější jsou pro ně postoje a ritualizovaná gesta od nejjemnějšího natočení uší či přenesení váhy z jedné nohy na druhou po úplnou změnu výrazu a podřízený leh na zádech. Sebevědomý vlk stojí zpříma se vzpřímenýma ušima a ocasem. Při agresi je ještě napjatější, ocas prohýbá nad záda a odhaluje zuby. Podřízený postoj se vyjadřuje přikrčeným postojem, stažením uší dozadu, ocasu mezi nohy a olizováním tlamy dominantního jedince (chování typické pro mláďata). Při výraznějším podřízení až obraně, se napadený překulí na záda a vystaví nejzranitelnější části těla - krk a břicho. Tento na první pohled nesmyslný manévr však bezpečně útok zastaví.
Jako ručička barometru slouží především ocas. Při lovu ho nosí napnutý za tělem vodorovně se zemí, při nějakém podezření míří špička ocasu k zemi, při strachu klesá až mezi zadní běhy. Naopak při uvolnění míří nad linii zad nebo ho nese volně a mává ze strany na stranu.
Když mají vlci dobrou nebo hravou náladu, připomínají nejvíce domácí psy - vrtí ocasem ze strany na stranu, jazyky jim visí volně z tlamy, vyskakují a vyzývají ke hře.
Většinu popsaného chování můžete pozorovat i v zoo, pokud věnujete pozorování vlků pár minut, přijdete ve vhodnou denní dobu a samozřejmě také s trochou štěstí.
Další zajímavosti:

V roce 2009 je jednou z největších událostí otevření nové, zmodernizované expozice pro lachtany.


Otevření expozice 23. května 2009 - reportáž


Slavnostní ceremoniál byl v 11 hodin zahájen zpěvem smíšeného sboru AJETO, stojícího ve dvou řadách na monumentálních skaliscích nové lachtaní expozice. Poté přivítal návštěvníky Vít Kahle, tiskový mluvčí pražské zoo, a představil významné hosty − primátora hl. m. Prahy Pavla Béma a herce Marka Ebena; uvedl hlavní bod úvodního programu − představení Prvního klubu českých krasoplavců, kteří zde stejně jako v roce 2003 a v roce 2006 předvedli svou úchvatnou sestavu na téma Vltava.
Krasoplavci sklidili velké ovace, ještě větší však ředitel Zoo Praha Petr Fejk, který přišel na místo konání v ploutvích, v neoprénu a v potápěčských brýlích. Takto vybaven přivítal návštěvníky v novém prostoru, poděkoval všem tvůrcům a realizátorům stavby stejně jako hlavnímu městu Praze a panu primátorovi za podporu (nejenom) této investice, představil chovatelky lachtanů Helenu, Míšu a Elišku a vyzpovídal vzácné hosty; pan primátor adoptoval lachtaní samičku Abebu a obdržel o ředitele Zoo Praha adopční certifikát.
Krasoplavci pak natáhli pásku, kterou pánové Bém a Eben společně přestřihli. Po slavnostním přípitku a přáních hostů opět zapěli v dobových kostýmech odění AJETO a prostor byl následně vyklizen pro hlavní hvězdy programu − lachtany jihoafrické. Jejich první komentované cvičení se moc povedlo, a to jak lachtanům samotným, tak i jejich chovatelkám. Všichni návštěvníci nadšeně aplaudovali.
Cvičení se pak opakovalo i ve 14 a v 16 hodin.
Kromě otvírání expozice samotné se návštěvníci mohli zapojit i do hravého programu, který v zoo probíhal po celý den. Vyzkoušeli si, jestli jsou stejně šikovní jako naši lachtani a udrží na hlavě míč, dokážou chytat kroužky nebo si "jen" ulovit rybu a nakrmit se. Vytvořit si mohli také krásné obrázky z barevného písku.
V sobotu v zoo také proběhlo zahájení tanečního festivalu Tanec dětem vystoupením skupiny BA-TO-CU a Dětského studia Divadla Ponec. Děti se mohly do tanečního vystoupení zapojit a zatancovat si v africkém rytmu.
Mezi 13. a 15. hodinou si děti zabubnovaly při africkém bubenickém workshopu nebo si zazpívaly a zatancovaly s hudební školou International School of Music and Fine Arts Prague.


Rekonstrukce
Pavilon tučňáků i expozice lachtanů byly významně poškozeny povodní v roce 2002. Krizovější situace nastala v případě tučňáků, a proto rekonstrukce jejich pavilonu začala již na podzim 2003. Dominantním prvkem nového venkovního výběhu se staly velké kamenné bloky, které vytvořily prostředí skalnatého pobřeží s kamenitou pláží a velkým venkovním bazénem, který umožnil pohled pod vodní hladinu. V podobném duchu se navázalo i v případě expozice lachtanů tak, aby vznikl harmonický celek. Výsledný dojem zavede návštěvníky na drsné skalnaté pobřeží na jihu Jižní Ameriky či Afriky, tedy do domoviny tučňáků Humboldtových, respektive lachtanů jihoafrických.
Na začátku roku 2008 byla stará expozice uzavřena a lachtani se odstěhovali - samice Myška a Julinka odešly do Zoo Ústí nad Labem, zatímco pro Melouna, Abebu a Báru byly vybudovány provizorní bazény v zázemí. Po patnácti měsících se pak všichni vrátili do nového domova.

Bazény
Expozice lachtanů se pochopitelně neobejde bez vody a s ním souvisejícího vodního hospodářství. Nové "pobřeží lachtanů" bude mít jeden hlavní expoziční bazén ledvinovitého půdorysu, který má plochu cca 370 m2 a objem 529 m3 - je dvakrát větší než byl původní. Maximální hloubka je 250 cm. Podél jeho jižní strany se táhne kamenný amfiteátr, za ním je skryto chovatelské zázemí. Do bazénu vede ze skály skluzavka pro lachtany a nad hladinou se klene kamenná lávka, která zvětšuje lachtanům prostor souše a umožní chovatelům během cvičení přístup nad vodu.
V zázemí se nachází venkovní odstavný bazén nepravidelného tvaru (plocha 18 m2) a tři uzavřené vnitřní bazény (s plochou 10 m2 a 12 m2). Celý vnitřní prostor se zmíněnými bazény lze libovolně rozdělovat posuvnými stěnami, aby ani v případě nezbytné izolace určitého zvířete neztráceli lachtani vzájemný kontakt.


Vodní hospodářství
Všechny bazény jsou plněné podzemní vodou z vrtů, přičemž přiváděná voda je vedena nejprve do akumulační jímky a odtud podle potřeby do jednotlivých bazénů. Předpokládá se dopouštění přibližně 1 litr/sec.
Expoziční bazén má vlastní úpravnu vody, vnitřní a venkovní odstavný bazén ji mají společnou. Úprava vody začíná čerpáním vody do akumulačních jímek, které jsou vybaveny velkokapacitními deskovými filtry pro zachycení hrubých nečistot. Její součástí jsou dále čerpací jednotky, laminátové pískové rychlofiltry naplněné křemičitým pískem, systém rozvodů, ošetření UV zářením a temperování vody. Pro cirkulaci vody v bazénech je vybudován systém čerpadel, akumulačních, zásobních, dopouštěcích, pracích a ředících jímek, filtrů a odpadního systému.
Venkovní bazény obsahují sladkou vodu, vnitřní slanou. Slanost vody zajišťuje automatická jednotka. Nedaleko expozičního bazénu je instalován vodopád napojený na užitkovou vodu, který je ovládán samostatným čerpadlem. Vodopád je součástí scenérie, ale lachtani s ním nepřijdou do styku.

Skalnaté pobřeží
Scenérii celé expozice tvoří umělé i přírodní skály. Byly použity čediče ze severních Čech (z lomu nedaleko Kamenického Šenova), protože vzhledově podobné horniny se nacházejí také na pobřeží jižní Afriky. Jedná se o čedič s takzvanou sloupcovitou odlučností, který vzniká jen vzácně při tuhnutí magmatu. Vytvářejí se tak typické "varhany". Ještě zajímavější jsou čedičové koule. Nejsou uměle opracované ani omleté vodou, přímo v této podobě se sporadicky nacházejí v některých lomech. Podle některých teorií mohly vzniknout při výbuchu podmořských sopek za rychlého tuhnutí pod vodou. Celkem je v expozici 1 500 tun (300 m3) přírodního kamene. Doplňují ho umělé skály vytvořené z probarveného betonu, který je nastříkán na kovové kostře a jeho konečná povrchová úprava je dílem výtvarníků.

Další zajímavosti
Součástí vyhlídky nad jeskyní je výběh jihoafrických šelem mangust liščích. Důvod je nasnadě - ploutvonožci patří rovněž do řádu šelem, byť vodních, a sdílejí s nimi četné společné znaky. Navíc mangusty liščí žijí v suchých oblastech na jihu Afriky, tedy v těsném sousedství míst, kde se rozmnožují lachtani jihoafričtí.
Naproti bazénu lachtanů je vybudována návštěvnická tribuna pro 260 sedících návštěvníků. Má vzhled k jihu obráceného svahu s lavicemi, kameny a výsadbou.
Pohled pod vodní hladinu nabídnou velké prosklené plochy, které se nacházejí v umělé jeskyni. Její interiér navozuje dojem, jako by byl vymletý příbojem, s pozůstatky kamenných pilířů a torzem lodi, které uvízlo v písku. Pohled do vody, prosvícené shora sluncem, odhalí tajuplný svět mihotavých stínů a tušených kamenných "útesů", mezi nimiž proplouvají lachtani. Hladký povrch dna bazénu je výtvarně řešen tak, že vytváří dokonalou iluzi písku tvarovaného mořskými vlnami. Návštěvníci se do jeskyně dostanou od hlavního nástupu do celé expozice a budou vlastně postupovat ze souše pod vodní hladinu.

Základní údaje:
Zahájení rekonstrukce: únor 2008
Dokončení rekonstrukce: květen 2009
Projektant: ateliér AND
Investor: hlavní město Praha
Zhotovitel: Konstruktiva Branko, a. s.
Řešení přírodních skal: ak. sochař. V. Špoula
Výtvarné řešení: ak. mal. Roman Hudziec, ak. mal. Kryštof Krejča
Náklady na rekonstrukci: 39 milionů Kč

Z deníku chovatelů
Pro chovatele v zoologické zahradě je vlastně každý den všední i nevšední. Zvířatům pramálo záleží na tom, zda není právě neděle nebo nějaký svátek - potřebují každý den stejně pečlivý úklid a stejně kvalitní zacházení. Na druhou stranu se často odmění neobvyklým chováním, kterým někdy "své lidi" poplaší, jindy rozesmějí. V pražské zoo je "rajón" lachtanů (kromě expozice lachtanů a pavilonu tučňáků do něj však patří také voliéry dravců, sov, seriem a krkavců) královstvím převážně něžného pohlaví - vládnou mu tři chovatelky, které se střídají. Jejich kolega pečuje spíše o opeřené obyvatele rajónu.
7. 2. 2008
Nastává zásadní mezník v historii lachtanů - Julinka a Myška se stěhují do zoo v Ústí n. L. a Bára s Abebou a Melounem do provizorního zázemí - začne se bourat stará expozice a bude se úplně předělávat. Transport proběhl bez potíží.
30. 3. 2008
Jely jsme se podívat do Ústí - holky nás hned poznaly a zdravily. Jsou v kondici, vypadají spokojeně. Tak uvidíme - tady s nimi nikdo necvičí, snad to všechno nezapomenou.
5. 5. 2009
Konečně - Julinka a Myška se vrátily do Prahy. Okamžitě za námi šly a bez potíží se nechaly dovést do nového zázemí. Cizí prostředí je vůbec nezarazilo. Necháme je pár dní tady a pak je pustíme ven.
7. 5. 2009
K Myšce a Julince vpuštěna Abeba - po očichání se chovají, jako kdyby nikdy nebyly rozdělené. Dokonce se zdá, že Abeba vyspěla a dokáže "srovnat" i jinak energickou Julinku.
16. 5. 2009
Dnes je premiéra - Julinka, Myška a Abeba si poprvé vyzkoušely velký bazén. Abebu později vystřídala Bára. Všechny jdou ven i nazpátek bez potíží, ale pro jistotu si nás neustále hlídají, a když chceme odejít, hned zneklidní.
Odpoledne jsou pohromadě všichni. Myška se trochu straní Melouna, ale ten si jí moc nevšímá. Julinka, Myška a Bára zůstávají v bazénu přes noc.
17. 5. 2009
Vše je zatím v klidu, budeme trénovat na sobotní slávu.
18. 5. 2009
Začínáme cvičit. Julinka a Myška si docela rychle vzpomínají na různé cviky, Meloun se jako dřív horlivě učí i nový cvik - odplavání a výskok do "holubičky". Občas to sice poplete, ale má nespornou snahu.


Další Ze Zoo:

Žebříček nejlepších zoo na světě podle magazínu Forbes

Podle magazínu Forbes je pražská zoo na sedmém místě nejlepších světových zoo!
Prvních patnáct míst vypadá takto:
 1. Orlando Zoo, USA
 2. Basel Zoo, Švýcarsko
 3. Beauval Zoo, Francie
 4. Berlin Zoo, Německo
 5. Bronx Zoo, New York, USA
 6. Chester Zoo, Velká Británie
 7. Zoo Praha
 8. Pretoria Zoo, Jihoafrická republika
 9. San Diego Zoo, USA
 10. Schonbrunner Zoo, Rakousko
 11. Singapore Zoo
 12. Washington Zoo, USA
 13. Sydney Zoo, Austrálie
 14. Toronto Zoo, Kanada
 15. Tokio Zoo, Japonsko
A mnoho další:
Zoo Praha, Botanická zahrada Praha a Zámek Troja (spravovaný Galerií HMP) - tj. 3 zařízení hlavního města Prahy sousedící v trojské lokalitě - pokračují v projektu zvýhodněné společné vstupenky, nazvané Trojská karta.
Trojská karta ve 3 cenových variantách je v prodeji v pokladnách zoo, Botanické zahrady a Trojského zámku od začátku dubna 2009:
 • dospělí - 250 Kč
 • děti - 130 Kč (od 6 do 15 let)
 • rodina - 650 Kč (2 dospělí + 2 děti od 6 let)

Platnost Trojské karty je od dubna do září. Vstup do jednotlivých zařízení můžete učinit v různé dny.
Trojská karta 2009 představuje rovněž exkluzivní nabídku pro její držitele: bonusové akce navíc organizované každou ze tří organizací v rámci svého programu; kromě toho pak i společný "Trojský den" v sobotu 19. září, pořádaný ve spolupráci s MČ Troja a Pražskou paroplavbou, kteří se stávají partnery Trojské karty. Držitelé Trojské karty budou mít tento den zdarma též plavbu z Rašínova nábřeží do Troje s Pražskou paroplavbou. Městská část Troja připravila bohatý sportovní program. V zámecké zahradě jsou pro děti připraveny dýňové hrátky, pro dospělé pak ukázky aranžování z dýní a podzimních plodů. Trojský den vyvrcholí koncertem Ivana Hlase v zámecké zahradě.
Přehled bonusových akcí:
Zoo Praha: vstup zdarma pro držitele Trojské karty na akci zaměřenou na záchranu evropských šelem v rámci evropské kampaně "Nechme šelmy žít" dne 8. května - "MayDay"
Botanická zahrada: vstup zdarma pro držitele Trojské karty 5. září od 9 do 18 h - sobota plná medu, medoviny a perníku, rozkvetlých letniček, trvalek a dozrávající vinné révy.
Zámek Troja: vstup zdarma pro držitele Trojské karty 6. června od 10 do 18 h - prohlídka zámku s průvodcem a v zámecké zahradě program pro děti i dospělé (velkoplošné malování,sochařská dílna, vystoupení žáků ze ZUŠ v Libicích...)
A další:
V posledním roce jsme zaznamenali rekordní čísla, a to jak v návštěvnické, tak v chovatelské oblasti:
 • návštěvnost roku 2007: 1 266 944 osob
 • denní rekord, 4. 4. 2009: 20 048 osob
 • počet odchovaných mláďat 2007:

celkem990

savci268

ptáci380

plazi342
A naposledy další:
Zoo Praha se opět zapojuje do akce na podporu trojského psího útulku!
Tak to je zatím vše ze Zoo Praha!
A tady pár obrázků:
To je zatím vše!!!


HODNOCENÍ BLOGŮ

30. července 2009 v 17:06 | TeZerka
Ispirovala jsem se jednou stránkou a rozhodla jsem se že budu hodnotit blogy takže tady je přihláška:

1.PŘEZDÍVKA
2.BLOG
3.KDO DĚLAL DESING
4.NENAŠTVEŠ SE KDYŽ BUDE MALÝ HODNOCENÍ

hodnotí se :
1dojem:
okraje:
menu:
záhlavý:
stránka:
obsah:
zatim papa

Prodej bytů pro celebrity 2.

30. července 2009 v 16:55 | TeZerka
1.byt CENA:2000korunek
byt č.2 CENA:4000 korunek
Byt č.3 CENA:3000 korunek
BYT č.4 CENA:5000korunek
Byt č.5 CENA:4500
Když si chce celebrity koupit dům do komentů napíše(jen přihlášení!):
1.Jméno celebrity
2.Přezdívka
3.Cena:5000 korunek
4.Adresa domu(TU SI MUSÍŠ SAMA-SÁM VYMYSLET!)
5.Číslo bytu!
Tak můžete začít!Jo a až nekdo bude mít pro svou celebritu koupený dům za korunky tak až začnu dávat noviny,oblečení doplnky atd.Tak opravdu můžete začít!Jo a kdo by mě zájem se přihlásit tak at napíše do komentů a já mu řeknu jak!
Tak zatim papa

Byty pro celebrity!

29. července 2009 v 19:15 | TeZerka
Byt číslo 1.
Byt číslo 2.
Byt číslo 3.
Když si chce celebrity koupit dům do komentů napíše(jen přihlášení!):
1.Jméno celebrity
2.Přezdívka
3.Cena:5000 korunek
4.Adresa domu
5.Číslo bytu!
Tak můžete začít!

nOW Džíny

28. července 2009 v 20:54 | TeZerka

Abeceda Hello Kitty!

28. července 2009 v 19:46 | TeZerka

Jak nakreslit Diddlinku,pimbolíka a Diddla???

28. července 2009 v 19:40 | TeZerka
Jak nakreslit Diddlinku:
Jak nakreslit Pimbolíka:
Doufám, že se vám to podaří nakreslit!


Diddl Hry!

28. července 2009 v 19:34 | TeZerka

..:Diddl film:..

Make your own Diddl Film
Vyrob si vlastní film s diddlíkem a jeho kamarády.

..:Diddlovo malířská škola:..

Malschul-Film
Diddlík tě naučí jak ho namalovat. Učení je v angličtině.

..:Malování s Diddlem a jeho přáteli:..

Malstudio
Namaluj si obrázek s diddlem a jeho přáteli.

..:Magická škola:..

Zauberschule
Diddlík s Mimihopps tě naučí jak kouzlit.

..:Kouzla s kartamy:..

Zauberschule
Diddlík kouzlí s kartamy.

..:Najdi poklad:..


Diddl abeceda!

28. července 2009 v 19:32 | TeZerka
Hlozně se mi líbí!Je to fakticky úžasný!!!

Simpsnovi!

27. července 2009 v 21:09 | TeZerka
Fakt blázniví!

Hafíci

27. července 2009 v 20:49 | TeZerka
Co nejni tva rasa nahore ↑tak bude mozna dole↓

3 obrázky Snoopyho

27. července 2009 v 20:43 | TeZerka
Je fakt boží!!!

Hello Kitty Obrázky a Animace

27. července 2009 v 20:36 | TeZerka


Médulci!

27. července 2009 v 20:33 | TeZerka

Zasu Diddlunka

27. července 2009 v 20:31 | TeZerka

Diddlunka

27. července 2009 v 20:30 | TeZerka


Jěště nějaká Nici

27. července 2009 v 20:27 | TeZerka


Affe Mona 50cm Schlenker, ohne Magnet
Zebra, liegend, 30 cm
nikusky jsou fakt boží značka!!!!!!!!

Nici plyšáčci

27. července 2009 v 20:13 | TeZerka

více na→ www.nici.de Ale bohužel je to v němčině,ale to nevadí aspoň se koukněte☺


Klásnoucí pixelky!!

24. července 2009 v 9:41 | TeZerka
ButterflyCowBirdieKittyDogDragonElephantMousePigSkunk

Kočičky:

Sleeping Kitty On MonitorCat And Mouse TailGlitter KittyManeki NekoKitty 1KittyKitty 1Kitty 2Kitty 3Kitty 4Kitty 5